Байгаль орчны мэдээлэл сургалтын төв ТББ 2003 онд байгуулагдсан, 19 дахь жилдээ тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна.
Санхүү болон Сургалтын алба гэсэн бүтэц бүхий 12 мэргэжилтний бүрэлдэхүүнтэй.
2011 онд Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сан (FEE)-ийн гишүүн байгууллага болсон. https://www.fee.global/

EDUexpo

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

 • Ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиглэлээр сургалт, судалгаа хийх
 • Монгол Улсад ОУ-ын эко-сургууль, Ойн тухай суралцахуй, Байгаль орчны залуу сурвалжлагч, Цэнхэр туг, Ногоон түлхүүр хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх
 • Байгаль орчны нөхөн сэргээлт, орчны тохижилтын үйл ажиллагаанд мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх

Тус байгууллага нь ОУ-ын болон Үндэсний 20 гаруй эрдэмтэн, судлаачдаас бүрдсэн зөвлөх багтай.
Байгаль орчин, ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиглэлээр 10 гаруй судалгаа, 30 гаруй ном, гарын авлага, бүтээлүүдийг дангаар болон хамтран боловсруулсан байна.

ОУ-ын эко-сургууль, Ойн тухай суралцахуй, Байгаль орчны залуу сурвалжлагч хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 21 аймаг, нийслэлийн ЗДТГ болон БОАЖГ, БСУГ-тай хамтран ажиллаж 331 ерөнхий боловсролын сургууль, 99 цэцэрлэг, 2 политехникийн коллежийг хамруулаад байна.

БОМСТ ТББ нь:

 • 2001 -2003 онд ГТХАН (GTZ) “Хан хэнтийн ТХГН-ийн Байгалийн нөөцийн тогтвортой менежмент” төслийн сургагч байгууллага
 • 2004-2007 онд SIDA санхүүжилттэй “Хөдөөгийн хөгжил ба байгаль орчны боловсрол” төслийн зөвлөх байгууллага
 • 2005-2007 онд “Манфрэд-Хэрмсэн-Стицтанг”-ийн сангийн санхүүжилтээр Монголын Хүүхэлдэйн театртай хамтран “Хүүхэлдэйн жүжгээр дамжуулан хүрээлэн буй орчны боловсрол олгох” 2 шатлалт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, “Ус-Чандмань эрдэнэ” сэдэвт бүрэн хэмжээний хүүхэлдэйн жүжгийг найруулж, Улаанбаатар хотын нийт 80 ЕБС-ийн 40000 орчим хүүхдэд хүрсэн
 • 2007 онд ШБХХ (ARG) болон Монголын бурхан шашинтны төв, Гандантэгчинлэн хийдийн хамтарсан “Зүүн өмнөдийн бурхан шашинтны хурал”-ын зохион байгуулагч
 • 2008-2011 онд Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн “Цөлжилтийг сааруулах” төслийн хүрээнд Баянхонгор, Говь-Алтай аймгуудад Эко-сургууль хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч байгууллага
 • 2008-2011 онд ГХАН-ийн “Байгаль орчны боловсрол,мэдээлэл сурталчилгаа” төслийн Архангай, Өвөрхангай, Сэлэнгэ аймгийн орон нутагт хэрэгжүүлэгч байгууллага
 • 2010 онд Хаан банк сангийн “Ногоон орчин-Бидний ирээдүй” төслийн хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага
 • 2011 онд Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сангийн “Эко-сургууль”, “Байгаль орчны залуу сурвалжлагч”, “Ойн тухай суралцахуй”, “Ногоон түлхүүр”, “Цэнхэр туг” хөтөлбөрүүдийг Монгол Улсад хэрэгжүүлэгч албан ёсны үндэсний оператор байгууллага
 • 2012-2013 онд БОНХЯ, Улаанбаатар хотын захиргааны “Байгальд ээлтэй гэр бүл“ төслийн хэрэгжүүлэгч байгууллага
 • 2014-2015 онд НИТХ-тай хамтран Австралийн ЗГ-ын шууд тусламжийн хөтөлбөрийн “Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдалын мэдлэгийн менежментийг нэмэгдүүлэх” төслийн хэрэгжүүлэгч байгууллага
 • 2016 онд Канад сан, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн “Байгалийн нөөцийн менежмент бүхий хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ” Mon/13/303 төслийн Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын менежментийг дэмжигч эко-сургуулиудын үйл ажиллагааны загвар бий болгох төслийн хэрэгжүүлэгч байгууллага
 • 2015-2017 онд БОАЖЯ, БСШУСЯ, ШХА-ын “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төслийн эко сургууль хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч байгууллага
 • 2018 онд Ротари клубүүд, Монголын Хүүхдийн Ордны хамтран хэрэгжүүлсэн “Шинжлэх ухааны клуб” төслийн хэрэгжүүлэгч байгууллага
 • 2018 оноос Нарлаг Улаанбаатар Ротари клубын “Ногоон арал” төслийн хэрэгжүүлэгч байгууллага
 • 2018 оноос “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх дэд зөвлөлийн гишүүн байгууллага
 • 2019 -2021 онд БОАЖЯ, БСШУСЯ, ШХА-ын “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төслийн орон нутаг дахь хэрэгжүүлэгч байгууллага
 • 2020-2021 онд Монгол Улсын ЗГ, ХБНГУ-ын ЗГ-ын хэлэлцээрийн дагуу Германы Сэргээн Босголтын Зээлийн Банк (KfW), БОАЖЯ-аас хэрэгжүүлж буй “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төслийн "Эко кабинетыг сургалт судалгааны багаж хэрэгслээр хангаж, багш нарыг чадавхжуулах" зөвлөх үйлчилгээний байгууллага

Судалгаа, хамтын бүтээлүүд

 1. Order No A/458 by the Minister of the MECSS on ‘Major Guideline and Requirements for integration of the Education for Sustainable Development teaching and Learning ot the General Secondary Education’
 2. Baseline study on “Education for Sustainable Development, Sustainable Development and Green Development policies of Mongolia, Legislative Environment, implementation and future trends’ in 2015”
 3. ‘Assessment Criteria and Indicators, and Methodology of the Core Training for Professional Development of Secondary School and Kindergarten Managers’, ‘Assessment Study on integration of Education for Sustainable Development into Core Training for Professional Development of Secondary School and Kindergarten managers’ undertaken in 2016
 4. Study on the ‘Status of Education for Sustainable Development concepts, content and methodology reflected in the Core Curriculum of the General Secondary Education’ in 2018 and development and dissemination of methodological guidelines following this study.
 5. Development of the independent training modules which have been integrated Education for Sustainable Development into the Core Program of the Professional Development of the teachers and managers who have completed their fifth year of service in 2017, piloting and refining of these modules upon use during the core program training in 2017.
 6. Collaborated during 2017-2018 period in development of the Teacher’s Manual on ‘Methodology of Integration of the Education for Sustainable Development in the Teaching and Learning support activities of the General Secondary Education.
 7. 2017-2018 онд БОАЖЯ “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” үндэсний хөтөлбөрийн судалгаа, боловсруулалт”

Ном, гарын авлага

 1. 2002 онд “ЕБС-ийн бага ангийн багш нарт зориулсан экологийн сургалтын гарын авлага” Хан хэнтийн ТХГХЗ, Байгаль хамгаалал ба орчны бүсийн хөгжил“ төсөл,
 2. 2004 онд “Арвал эрсэн гүем” Хүүхдийн танин мэдэхүйн ном,  WWF, ITCNE
 3. 2004 онд “Хүн амын ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмж” НҮБХХ,
 4. 2005 онд “Чандмана эрдэнэ” хүүхдийн ном, ХБНГУ-ын “Мanfred-Hermsen-Stiftung Bremen” сан,”Байгаль орчны боловсрол-Хүүхэлдэйн театр” төсөл
 5. 2005 онд “Дусал хүүгийн яриа” Хүүхдийн танин мэдэхүйн ном,
 6. 2005-2006 онд “Чандмань эрдэнэ” сэтгүүл, сонин
 7. 2005-2007 онд “Ногоон сургууль” сонин, ДБХС, БОМСТ
 8. 2006 онд “Чандмань эрдэнэ” Бага боловсролын багш нарт зориулсан зөвлөмж НБШУГ, УСУГ, БОМСТ
 9. 2006 онд хамтын бүтээл “Уламжлалт байгаль хамгаалах арга ухаанаас” WB, ARG, ITCNE
 10. 2006 онд хамтын бүтээл “Уламжлалт байгаль хамгааллыг сургалтын хөтөлбөрт тусгах нь” эмхэтгэл WB, ARG, ITCNE, БОЯ, ДБХС
 11. 2006 онд “Эх дэлхийгээ энэрэх ёсон” сургалтын гарын авлага, Дэлхийн банк, Нидерландын ЗГ, ARG, БОМСТ
 12. 2008 онд хамтын бүтээл “Амьтан, ургамал тэдгээрийн эд эрхтэнийг таних гарын авлага” хил, гааль, мэргэжлийн хяналтын ажилчдад зориулсан гарын авалга
 13. 2008 онд хамтын бүтээл “Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг 1-р ангийн хичээлд тусгах нь” Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх гарын авлага, БСШУЯ, SDC, ITCNE
 14. 2009 онд хамтын бүтээл, ЕБС–ийн “Ой” сэдэвт сургалтын хөтөлбөр -Багш нарт зориулсан гарын авлага”
 15. 2010 онд хамтын бүтээл “Алтай соёны бүс нутгийн түгээмэл тархалттай ургамлууд”
 16. 2010 онд хамтын бүтээл, “Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг нэгж хичээлийн хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлж буй туршлага” 11 цуврал ном
 17. 2011 онд хамтын бүтээл, “Миний бүтээх баянбүрд” Хүүхдийн танин мэдэхүйн ном
 18. 2011 онд хамтын бүтээл, “Миний бүтээх баянбүрд” Багшийн гарын авлага
 19. 2013 онд “Эко сургуулийн хөтөч” СД SDC, ITCNE
 20. 2013 онд “Байгальд ээлтэй гэр бүл” тохимол, иж бүрдэл, БОНХЯ, НЗДТГ, ШХА, Дэлхийн банк, БОМСТ
 21. Cooperation has been undertaken on development and implementation of the ‘Eco-school with public participation’ training module commissioned by the MECSS and supported by the SDC in 2013
 22. Produced interactive lesson under the topic ‘Sustainable Development-Education for Sustainable Development-Solid Waste’ November of 2014 till June of 2015.
 23. 2016 онд хамтын бүтээл “Тогтвортой хөгжлийн боловсролын сургалтын хөтөлбөр” Сургагч багшийн гарын авлага
 24. 2016 онд хамтын бүтээл “ТХБ-ын сургалтын модуль хөтөлбөр” багшийн гарын авлага,
 25. 2017 онд “Хүүхэд бидний хүсэж буй ногоон ирээдүй” зургийн цомог, БОАЖЯ, REDDMongolia, НБГ, БМДИ, БОМСТ
 26. 2017 онд хамтын бүтээл “Тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжил, ТХБ” сургалтын гарын авлага
 27. 2017 онд хамтын бүтээл “5 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, удирдах ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хөтөлбөрт ТХБ-н үзэл санаа, агуулга арга зүйг тусгасан бие даасан дэд модулиуд”
 28. 2017-2018 онд хамтын бүтээл “ТХБ-ыг ЕБС-ийн сургалт, сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаанд интеграцчилах арга зүй” багшийн гарын авлага
 29. 2017-2018 онд хамтын бүтээл “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” үндэсний хөтөлбөр
 30. 2019 онд “Хүрээлэн буй орчин: Сургуулийн гадаад орчин”, “Хүрээлэн буй орчин: Сургуулийн дотоод орчин”, “Хүрээлэн буй орчин: Цэцэрлэгийн гадаад орчин”, “Хүрээлэн буй орчин: Цэцэрлэгийн дотоод орчин” 4 цуврал гарын авлага
 31. 2020 онд БОАЖЯ, БСШУСЯ, ШХА-ын “Тогтвортой хөгжлийн болосврол-II” төслийн хүрээнд 20 видео хичээл, 30 анги 1000 суралцагч бүхий Moodle онлайн анги, 10 гарын авлага бүхий “Сургууль бүхлээрээ ажиллах арга, хандлага” зайны сургалтын багц гарын авлага, материал
 32. 2020-2021 онд Монгол Улсын ЗГ, ХБНГУ-ын ЗГ-ын хэлэлцээрийн дагуу Германы Сэргээн Босголтын Зээлийн Банк (KfW), БОАЖЯ-аас хэрэгжүүлж буй “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төслийн "Эко кабинетыг сургалт судалгааны багаж хэрэгслээр хангаж, багш нарыг чадавхжуулах" зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд 1-12 ангийн багш, сурагчдад зориулсан гарын авлага, видео материал, 40 гаруй нэр төрлийн сургалтын хэрэглэгдэхүүн

Зохион байгуулсан томоохон үйл ажиллагаа:

 • 2004 онд НҮБ-ын “Хүн амын ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмж” үндэсний хэлэлцүүлэг, Төрийн ордон, зохион байгуулагч
 • 2004-2007 онд SIDA санхүүжилттэй “Хөдөөгийн хөгжил ба байгаль орчны боловсрол” төслийн зөвлөх байгууллагаар ажиллаж Үндэсний хэмжээний 125 сургагч багш бэлтгэсэн
 • 2006 онд “Уламжлалт байгаль хамгааллыг сургалтын хөтөлбөрт тусгах нь” семинар, Найрамдал зуслан, БОЯ, БСШУЯ, WB, WWF, ARG, ITCNE
 • 2007 онд “Дэлхийн байгаль орчны өдөр”-т зориулсан арга хэмжээ, Хүүхдийн парк WWF
 • 2007 онд ШБХХ (ARG) болон Монголын бурхан шашинтны төв, Гандантэгчинлэн хийдийн хамтарсан “Зүүн өмнөдийн бурхан шашинтны хурал”-ын зохион байгуулагч
 • 2010 онд Хаан банк сангийн “Ногоон орчин-Бидний ирээдүй” төслийн хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллагаар ажиллаж Үндэсний хэмжээнд зураг, эссэ уралдаан зохион байгуулж, МҮОНТВ-тэй хамтран “Нарс” хүүхдийн зуслан дээр реалити нэвтрүүлэг бэлтгэсэн.
 • 2013 онд ШХА-ын “Цөлжилтийг сааруулах” төсөл, БОНХЯ-тай хамтран “Эко сургуулиудын үндэсний I чуулган”
 • Cooperation with the Capital city Citizen Representatives Khural have implemented a project entitled ‘Enhancing of solid waste management of Ulaanbaatar city’ Australian Government direct aid program from November of 2014 till June of 2015. Produced interactive lesson under the topic ‘Sustainable Development-Education for Sustainable Development-Solid Waste’ followed by a series of trainings provided to the staff of Capital city Authority of Urban and Utility service, and teachers and students of 9 different districts of the capital city.
 • 2015 онд БСШУСЯ, БОАЖЯ, ШХА, БМДИ-тэй хамтран “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төслийн хүрээнд “Эко сургуулиудын үндэсний II чуулган”
 • 2016 онд БОАЖЯ, Монгол орны UNREDD Үндэсний хөтөлбөр, БМДИ хамтран ОУ-ын "Байгаль орчны залуу сурвалжлагч" хөтөлбөрийн хүрээнд “Уур амьсгалын өөрчлөлт-амьдралын хэвшил” сэдэвт гар зураг,нийтлэлийн уралдаан зохион байгуулж, шалгарсан бүтээлүүдээр 2017 онд БСШУСЯ-ны нээлттэй хаалганы өдрөөр Сүхбаатарын талбайд үзэсгэлэн гаргав
 • 2017 онд БОАЖЯ, БСШУСЯ, ШХА, БМДИ-тэй хамтран “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төслийн хүрээнд “Эко сургуулиудын үндэсний III чуулган”
 • National Training organization in training of specialists of the National center for Life-long Education as ESD trainers by providing series of 6 training activities thus enabling capacity building
 • 2018 онд БОАЖЯ, БСШУСЯ, БМДИ-тэй хамтран “Эко сургуулиудын үндэсний IV чуулган”
 • 2018 онд БОАЖЯ, Монгол орны UNREDD Үндэсний хөтөлбөр, БМДИ, МГЗНХ, МУИС-ХШУИС-тай хамтран ОУ-ын "Байгаль орчны залуу сурвалжлагч" хөтөлбөрийн хүрээнд “Тогтвортой хот суурин ба Ой-Хүүхэд залуучуудын оролцоо сэдэвт” гэрэл зураг, нийтлэлийн уралдаан, зөвлөгөөн зохион байгуулав. Шалгарсан бүтээлүүдээр 06 сарын 01-нд Уран зургийн галлерейд үзэсгэлэн гаргав.
 • 2018 оны 09 сард Дорноговь аймгийн Хамрын хийдэд БОАЖЯ-ны “Ногоон паспорт” аяны нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад оролцов.
 • 2018 оны 12 сард БОАЖЯ, Ойн судалгаа, хөгжлийн төв, Монгол-Солонгосын "Ногоон хэрэм" төслийн "Ойжуулалт, ойн нөхөн сэргээлтийн үндэсний чуулган-2018" зохион байгуулав.
 • 2019 оны 03 сард БОАЖЯ, МУИС-ХШУИС-тай хамтран ЕБСургуулиудын сурагчдын дунд “Ойн боловсрол” нийтлэлийн уралдаан,  "Ойд суралцахуй" сэдэвт цуврал арга хэмжээг зохион байгуулав.
 • 2019 оны 10 сарын 16. БОАЖЯ, БСШУСЯ, БМДИ-тэй хамтран “Эко сургуулиудын үндэсний V чуулган”
 • 2018-2020 оны хооронд 49 удаагийн сургалт зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 5567 хүн хамрагдсан байна.

Хамтрагч байгууллагууд

 • Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар
 • ЮНЕСКО-ийн Монголын үндэсний комисс
 • НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
 • Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
 • Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
 • Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
 • Аймаг, Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар
 • Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт
 • Боловсролын хүрээлэн
 • Боловсролын үнэлгээий төв
 • Удирдлагын Академи, МУИС, МУБИС болон бусад их дээд сургууль, коллежүүд
 • Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүд
 • Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз
 • Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ)
 • Германы хөгжлийн оффис (DED)
 • Швейцарийн хөгжлийн агентлаг (SDC)
 • Шведийн зөвлөх үйлчилгээний компани “Ramboll nature”
 • Азийн сан
 • Канад сан
 • Монгол дахь Энх тайваны корпус
 • Шашин ба байгаль хамгаалах холбоо (ARG)
 • Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар
 • ОХУ-ын Ойн технологийн институт
 • Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
 • Цэнгэг усны нөөц байгаль хамгаалах төв
 • Аймаг, нийслэлийн байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
 • Аймаг, нийслэлийн боловсрол, соёл, урлагийн газар
 • Д.Нацагдоржийн нэрэмжит номын сан
 • Ус сувгийг удирдах газар
 • ТББ -ууд

Сэдвүүд:

 
 
Хаяг: Shuren House, room №05, Ulaanbaatar, Mongolia

Вэбсайт: https://www.esdmongolia.com/