EDUexpo

БСШУЯ-ны сайдын 2002 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 392 дугаар тушаалаар Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны бүтцэд өөрчлөлт орсонтой холбогдон боловсролын чанарт үнэлгээ хийх, мэргэжил арга зүйн зөвлөмж өгөх үүрэгтэй хоёр хүний орон тоотой байгуулагдаж байсан бол өнөөдөр 4 хэлтэс, 38 албан хаагчтай мэргэжлийн байгууллага болон өргөжин тэлж, үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж, бүх шатны боловсролын үйлчилгээний чанарын баталгааг хангахад дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

АЛСЫН ХАРАА

БИД  улсдаа болон олон улсад эерэгээр танигдсан НЭЭЛТТЭЙ,  үйл ажиллагааны хувьд олон нийтэд ХҮРТЭЭМЖТЭЙ боловсролын хөндлөнгийн үнэлгээний МЭРГЭШСЭН байгууллага болно.

 

 


БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

EDUexpo

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

 

EDUexpo


Вэбсайт: http://eec.mn/

Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 6-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, “Оюуны Ундраа групп” ХХК-ий байр

http://stat.eec.mn/


http://itembank.eec.mn/


http://help.eec.mn/


http://eyeshitems.eec.mn/