Та бүхэн дээрх шууд дамжуулалт бүхий хурлыг Facebook сувгаас хүлээн авч үзэх боломжтой.
ZOOM ХУРЛЫН ХОЛБООС
 
 

АРХИВ

 


02

8 сарын

Архангай аймаг - “Байгалийн бэлчээрт суурилсан МАА-н хариуцлагатай үйлдвэрлэлийн үндэс суурийг тавьсан 17 жилийн түүчээ”