Хүндэт зочид, Илтгэгчид
 
Ц.Энх-Амгалан
Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн Ногоон алт, малын эрүүл мэнд төслийн менежер


Д.Булгамаа
Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн Ногоон алт, малын эрүүл мэнд төслийн бэлчээрийн менежмент хариуцсан мэргэжилтэн


Ч.Баярмаа
Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн Ногоон алт, малын эрүүл мэнд төслийн ХШҮ-ний мэргэжилтэн


С.Дивангар
Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн Ногоон алт, малын эрүүл мэнд төслийн малын эрүүл мэндийн мэргэжилтэн


Г.Тэлмэн
Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн Ногоон алт, малын эрүүл мэнд төслийн санхүү захиргаа, хоршооны мэргэжилтэн


Н.Ганхуяг
Монголын Бэлчээр Ашиглагчдын Нэгдсэн Холбооны Гүйцэтгэх захирал


Л.Ганцогт
Монголын Бэлчээр Ашиглагчдын Нэгдсэн Холбооны малчдын байгууллагын хөгжлийн ажилтан


02

8 сарын

Архангай аймаг - “Байгалийн бэлчээрт суурилсан МАА-н хариуцлагатай үйлдвэрлэлийн үндэс суурийг тавьсан 17 жилийн түүчээ”


В.Мөнхбат
ЗД-ын орлогч бөгөөд аймгийн БМАХ-ийн ахлагч


Ж.Цогтбаатар
ХХААГ-ын Мал аж ахуйн албаны дарга


Г.Мөнгөнхөлөг
МЭГ лабораторийн эрхлэгч


Ж.Ундрах
ГХБХБГ-ын газрын кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн


Б.Баасанжалбуу
ХААИС-ийн багш доктор


Т.Батдорж
АБАХ-ны гүйцэтгэх захирал
Н.Бейбитхан
Аймгийн ИТХ-ын дарга


Д.Бауыржан
Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга


К.Болат
Аймгийн ГХБХБГ-ын дарга, аймгийн бэлчээрийн менежментийн ажлын хэсгийн ахлагч


Б.Нургулан
Аймгийн ХХААГ-ын дарга


Т.Ергали
Аймгийн МЭГ-ын Мал амьтны эрүүл мэндийн албаны дарга


Т.Ахай
Аймгийн Бэлчээр ашиглагчдын холбооны тэргүүн


М.Ермурат
Аймгийн Бэлчээр ашиглагчдын холбооны Гүйцэтгэх захирал
Д.Мөнхсайхан
Аймгийн Засаг дарга


Б.Батсуурь
Аймгийн Засаг даргын орлогч, Бэлчээрийн менежментийн ажлын хэсгийн ахлагч


Т.Хишигбаатар
Аймгийн ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга


Л.Оюун-Эрдэнэ
Аймгийн МЭГ-ын дарга, улсын ахлах байцаагч


А.Цэцэнбилэг
Аймгийн ГХБХБГ-ын Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга


П.Батчулуун
Аймгийн Бэлчээр ашиглагчдын холбооны Гүйцэтгэх захирал
Д.Түвшинжаргал
Аймгийн Засаг дарга


Д.Анхтэс
Аймгийн ГХБХБГ-ын дарга, аймгийн бэлчээрийн менежментийн ажлын хэсгийн ахлагч


Ц.Мэндээ
Аймгийн ГХБХБГ-ын Суурь судалгаа, газрын мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн


Д.Эрдэнэцогт
Аймгийн МЭГ-ын Мал эмнэлгийн үйлчилгээ, малын эмийн хяналт хариуцсан улсын байцаагч


С.Гүррагчаа
Завхан аймгийн Бэлчээр ашиглагчдын холбооны Гүйцэтгэх захирал
Б.Дүгэржав
Ховд Аймгийн Засаг дарга


Т.Жаргалсайхан
Ховд аймгийн Дэд бүтэц хөгжлийн бодлогын асуудал хариуцсан Засаг даргын орлогч


Д.Батцэнгэл
Ховд аймгийн МЭГ-ын дарга


Э.Цогтсайхан
Ховд аймгийн ГХБХБГ-ын Кадастрын ахлах мэргэжилтэн


Б.Цэцэн
Аймгийн ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн


С.Отгонбаяр
Ховд аймгийн Бэлчээр ашиглагчдын холбооны Гүйцэтгэх захирал


П.Цогбадрах
Ховд аймгийн Дөргөн сумын Бэлчээр ашиглагчдын холбооны тэргүүн бөгөөд Мөнхийн буян ХЗХ-ны дарга


А.Болормаа
Ховд аймгийн Дуут сумын Бэлчээр ашиглагчдын холбооны тэргүүн бөгөөд Нуман тамга арвин баялаг хоршооны дарга
Д.Даваадорж
Аймгийн ИТХ-ын дарга


О.Амгаланбаатар
Аймгийн Засаг Дарга


Г.Чинбат
Аймгийн Засаг даргын орлогч дарга


Д.Наянбуу
Аймгийн Мал эмнэлгийн газрын дарга


А.Пүрэвсэд
Аймгийн ГХБХБГ-ын ахлах мэргэжилтэн


Б.Энхтайван
Аймгийн Баян-Уул сумын бэлчээрийн мэргэжилтэн


Ч.Цэцэгмаа
Аймгийн Бэлчээр ашиглагчдын холбооны Гүйцэтгэх захирал


А.Эрдэнэсүрэн
Халиун сумын Эвт залаа хоршооны дарга


Г.Цэвээн
Аймгийн Дарив сумын Ихэс нуурын хишиг ХЗХ-ны гүйцэтгэх захирал
Ч.Чимэд
Аймгийн Засаг дарга


Д.Ганхуяг
МЭГ-ын Мал, амьтны эрүүл мэндийн албаны дарга


С.Нямжав
ГХБХБГ-ын Суурь судалгаа, мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн


Т.Лхагвасүрэн
АБАХ-ны Гүйцэтгэх захирал


П.Мандахбаяр
СБАХ-ны тэргүүн